Archivo Rastro

Archivo Rastro és un projecte expositiu en base a un arxiu fotogràfic generat a partir de la compra, digitalització y catalogació de més de 3.000 negatius i diapositives en el Rastro de Madrid. L’arxiu es va oferir a diversos artistes per a que l’intevingueren lliurement, donant un nou sentit a les imatges.

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad exposición de arte Archivo Rastro. Exposición.
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad exposición de arte Archivo Rastro. Exposición.
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad exposición de arte Archivo Rastro. Exposición.
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad exposición de arte Archivo Rastro. Catálogo.

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad exposición de arte Archivo Rastro. Exposición.
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad exposición de arte Archivo Rastro. Exposición..
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad exposición de arte Archivo Rastro. Exposición.

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad exposición de arte Archivo Rastro. Exposición.
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad exposición de arte Archivo Rastro. Exposición.
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad exposición de arte Archivo Rastro. Exposición.
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad exposición de arte Archivo Rastro. Exposición.

Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad exposición de arte Archivo Rastro. Exposición.
Fase, estudio de diseño gráfico. Identidad exposición de arte Archivo Rastro. Exposición.

L’equip d’Archivo Rastro demanà que la identitat poguera utilitzar-se tant per a l’arxiu com per a la imatge gràfica del projecte expositiu, a més, l’arxiu devia estar present, però sense confondre al receptor sobre l’objecte de l’exposició.

Fonamentarem la identitat en els conceptes d’estat latent i desordre ordenat. D’aquesta manera, el nom es divideix en silabes numerades, que l’espectador deu descobrir com si d’una parada del Rastro es tractara. D’altra banda, s’integr`q l’arxiu d’una manera vetllada o “latent”, seguint un mètode diferent segons el material al que s’aplica.

Colabrorarem en el disseny expositiu proposant la impressió de l’arxiu complet, una còpia numerada de cada imatge, a manera de fulla de sala col·leccionable, disposant-les de forma ordenada en dos emplaçaments de l’espai.

Comisaris: Louis-Charles Tiar, Cati Bestard y Marta Sesé.
Fotografies exposició y documentació obres: Galerna Foto.