Fase és un estudi de disseny gràfic establert a València. Ajudem a créixer a marques, negocis i institucions a través de conceptes clars i un disseny elaborat acuradament. Fem ús de la senzillesa formal com a via més eficaç de comunicació i amb la idea que les solucions perduren en el temps.